விளம்பர தொடர்புக்கு

இதழ் ஆலோசகர்கள்

A.J.முருகானந்தம் M.A.B.L, மாவட்ட நீதிபதி (ஓய்வு)

……………………………………………….

இதழ் PRO:

S.ராஜேந்திரன்

7373134173

…………………………………………………..

தமிழக தலைமை நிருபர்:

A. முகமது ஈஷா 9944111882

தமிழக துணை தலைமை நிருபர்: M.சுரேஷ்குமார்

9942820022

…………………………………………

சிவகங்கை:

S. பாரூக் முகமது அலி

7010082602

 

 

Leave a Comment

Search

Recent Posts

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp