அரசியல் திண்ணை

அரசியல் திண்ணை

எட்டையபுரம் பிரச்சாரத்தில்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி.!!! தமிழ்நாட்டு மீனவர்களைக் காப்பாற்ற ஒரு துரும்பையும் எடுத்துப் போடாத பிரதமர் எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு வாக்கு கேட்டு வருகிறார்?

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp